Tin tức

Hữu ích - Chính xác

Author Archives: hddentallab

Chính sách Bảo hành

1. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH : Phục hình còn thời hạn bảo hành Thông tin trên thẻ không bị mờ, mất chữ hoặc số. Thẻ bảo hành không bị gãy, tẩy xoá, chỉnh sửa thông tin. Phục hình bị gãy, vỡ, biến dạng trong quá trình sử dụng; không do các tác nhân như ăn/cắn…